DO KONCE DUBNA DOPRAVA NA ADRESU ZA 30,-KČ

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(V souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém
poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém
formuláři pro odstoupení od těchto smluv)


Adresát:
Helena Plačková
Pampelišková 514
54102 Trutnov Horní Staré Město
Česká Republika
IČ: 03845133

 


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zakoupeného dne:
Objednávkou číslo:
Faktura číslo:
Jméno a adresa kupujícího: ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:


………………………………………………../………………..
…………………………………………………………


Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


Datum: …………………………………………….